TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
*Tra cứu thông tin văn bằng: yêu cầu nhập đầy đủ thông tin họ tên và số hiệu bằng hoặc số vào sổ
*Số hiệu bằng hoặc số vào sổ nhập ít nhất 4 số
Ghi chú: Khi tra cứu hệ thống sẽ cho kết quả với bảng thông tin cụ thể như bên dưới

Họ tên
Số hiệu bằng hoặc số vào sổ


*Tra cứu thông tin chứng chỉ: yêu cầu nhập đầy đủ thông tin họ tên và số hiệu chứng chỉ hoặc số vào sổ chứng chỉ
*Số hiệu chứng chỉ hoặc số vào sổ chứng chỉ nhập ít nhất 4 số
Ghi chú: Khi tra cứu hệ thống sẽ cho kết quả với bảng thông tin cụ thể như bên dưới

Họ tên
Số hiệu chứng chỉ hoặc số vào sổThông tin tra cứu về văn bằng, chứng chỉ được lấy từ "Hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên, học viên" của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

       - Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Mở Hà Nội - Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
       - Điện thoại: 024.38694821 – 024.38682299        - Email: daotao@hou.edu.vn